Wikia


Het Voorlopig Bewind was een tijdelijke bestuurscommissie in Libertas die tussen 10 november 1859 en 27 januari 1860 het nationaal gezag op haar nam. Deze eerste nationale regering stond onder leiding van president Joseph Boskerk en enkele ministers die elk de taak kregen om hun ministeries op te richten.

Na de verkiezingen van 30 januari 1860 werd de functie van eerste minister ingevoerd. Deze vormde de regering op verzoek en vraag van de president.

Bij het Frans Theater is in 1904 een monument ter herinnering aan de leden van het Voorlopig Bewind geplaatst.

SamenstellingEdit

Joseph Boskerk

Joseph Boskerk.

Minister Naam Partij
President Joseph Boskerk Republikein
Minister van Binnenlandse Zaken Pieter Westerhof Liberaal
Minister van Diplomatie Willem Lange Republikein
Minister van Financiën Frederick Van Bylandt Katholiek
Minister van Handel Paul Van Loon Monarchist
Minister van Justitie Jacob Veltman Liberaal
Minister van Oorlog Willem Dorter Onafhankelijk
Minister van Openbare Werken August Jansen Onafhankelijk
Algemeen secretaris Arthur Kastein Onafhankelijk