Wikia


Station Zwanendorp nu

Station Zwanendorp is een ondergronds stationsgebouw in de Wikistadse wijk Zwanendorp dat door zowel de Nationale Spoorwegen als de Wikistadse metro gebruikt wordt.

Aangezien Zwanendorp een druk verkeersknooppunt is, is het één van Wikistads drukste stations.

Nationale SpoorwegenEdit

Het oude station van Zwanendorp werd gebouwd in 1935 door Nationale Spoorwegen. Reeds enkele jaren hiervoor was er een halte op de lijn Wikistad-Apud Maro. In de jaren '60 geraakte het stationsgebouw in verval en werd de halte van Zwanendorp geschrapt. Door de vele bebouwing in dit stadsgedeelte was het moeilijk om nieuwe spoorinfrastructuur bovengronds aan te leggen, maar in 1970 opende toch een nieuw stationsgebouw.

Momenteel is Zwanendorp een halte op spoorlijn 1 tussen station Oude Wijk en station Villawijk.

MetrohalteEdit

In 1976 opende lijn B van de Wikistadse metro als de noord-zuidverbinding van de metro tussen de luchthaven en de wijk Chinatown. Zwanendorp ligt tussen enerzijds de halte Bibliotheek en anderzijds de halte Taalstraat.

Zwanendorp ligt op ook op lijn C tussen Villawijk en Klein Paleis.

Het perron voor lijn B is ondergronds, dat van lijn C bovengronds.

GalerijEdit