Wikia


Rijksregister

Het Rijksregister is het Libertaanse bevolkingsregister dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt beheerd. Het Rijksregister is een officiële overheidsinstelling die naar Belgisch voorbeeld werd ingevoerd. Het Rijksregister bevat een officiële lijst van alle Libertaanse burgers en persoonsgegevens. Dit register is een overkoepelde administratieve dienst voor de bevolkingsregisters van de gemeenten.

Voor haar gegevens werkt het Rijksregister nauw samen met het Nationaal Bureau voor de Statistiek.

RijksregisterEdit

Enkel natuurlijke personen worden opgenomen in het Rijksregister. Elke Libertaan beschikt over administratieve gegevens zoals naam, geslacht, burgerlijke staat, domicilie en nationaliteit. Het Rijksregister is de bewaarder/behoeder van deze gegevens.

De administratieve gegevens zijn de naam (voor- en familienaam), het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, de burgerlijke staat, het officiële adres (domicilie), de datum van overlijden, de plaats van overlijden en het rijksregisternummer.

Het officiële adres van een persoon kan zowel het woonadres of het verblijfadres zijn. De Dienst voor Studentenhuisvesting verkiest om het verblijfadres van studenten die studeren in een andere gemeente te nemen als domicilie of als officieel adres voor de personen bij het Rijksregister. Voorlopig is dit vrij voor iedere student te kiezen. Een adres bestaat uit een straatnaam, straatnummer en postcode.

RijksregisternummerEdit

      1rightarrow Zie Persoonsnummer voor het hoofdartikel over dit onderwerp.