Wikia


De Raad van Libertaanse Adel is een adviesorgaan dat de Libertaanse regering adviseert inzake adel en heraldiek. De raad is tevens een overkoepelende vereniging voor de adellijke families van Libertas.

De raad werd in 1860 opgericht om de regering te adviseren over adelverheffingen, die door het Parlement werden goedgekeurd. Sinds de herinvoering van de monarchie in 2012 is adellijke titels en predicaat verlenen een persoonlijk recht van de Libertaanse monarch, weliswaar op advies van de Raad van Libertaanse Adel. Hiervoor werkt de raad samen met de Kroondienst, de vertegenwoordiger van de koning op dit niveau.

In 1978 ging Heraldica, de vereniging voor heraldiek en wapenschilden, op in de Raad van Libertaanse Adel.

VoorzittersEdit

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info