Wikia


Oude Wijk wapenschild

Het onofficiële wapenschild van de Oude Wijk

De Oude Wijk is een dichtbevolkte en historische wijk in de Libertaanse hoofdstad Wikistad. Het is in de Oude Wijk dat de stad werd ontstaan in de 13e en 14e eeuw. Ondertussen is het centrum verhuist naar, vanzelfsprekend, het centrum. De wijk beslaat een groot oppervlakte boven het centrum en onder Noordpark. Aan weerszijden ervan zijn Lievertas en Zwanendorp gelegen.

De stad Wikistad werd gebouwd op Romeinse restanten van de nederzetting Vici. Hier komt ook de moderne naam van de stad Wikistad vandaan. De wijk groeide enorm snel en het Stadspaleis, het belangrijkste gebouw van de stad, werd hier gebouwd. Het grootste deel van de Vrije Universiteit van Wikistad, de Eerste Campus, is hier ook gelegen. De Oude Wijk kent veel oude gebouwen zoals bijvoorbeeld de Naamsput, het Frans Theater, het Romeins theater van Wikistad, de Beurs van Wikistad en de Toren van Robert II. Het Klein Paleis is een administratief gebouw dat onder andere de Grote Kamers huisvestte.

Bijna alle gebouwen in de wijk zijn Nationale Monumenten. IWO Heritage noemt Oude Wijk één van de belangrijkste wijken op gebied van cultuurhistorische waarden in de Internationale Wiki Organisatie.

De Augustustunnels lopen onder de Oude Wijk. Spoorlijn 1 gaat door deze tunnel en het station Oude Wijk bevindt zich hier ook. Dit is het oudste station van Libertas. Er zijn drie metrostations in de Oude Wijk: in het stationsgebouw en ook de haltes Beurs en Klein Paleis.

KaartEdit

Eerste Campus
(VUW)
Napoleonlaan 1
Spoorlijn 1
*1
Romeins Park
Napoleonlaan 3

*2
Klein Paleis Symbool Wikistadse metro
Napoleonlaan 5
Spoorlijn 1
Station Oude
Wijk
Symbool Wikistadse metro
Heirbaan 1
Platinum
Wiki Hotel

Napoleonlaan 7b
Koninklijk Hospitaal
Napoleonlaan 3
Apotheek
Zonnepit

Napoleonlaan 7a
<< Napoleonlaan >>
Eerste Campus
(VUW)
Napoleonlaan 2
Winterkoninghal
(VUW)
Napoleonlaan 4
Eerste Campus
(VUW)
Napoleonlaan 9
Ratorienstraat
Frans
Theater

Heirbaan 3
Koningsvijver Romeins
theater

Dimitriuslaan 2
<< Beursstraat Vijverstraat >>
Beurs van
Wikistad
Symbool Wikistadse metro
Heirbaan 5
Toren van
Robert II

Dimitriuslaan 4

Straatnamen'

  • *1 - Heirbaan
  • *2 - Dimitriuslaan