Wikia


Nationale Monumentendienst

Het nieuwe logo van de Nationale Monumentendienst, gecreëerd in 2016.

De Nationale Monumentendienst, oftewel NM, is een Libertaanse overheidsdienst die monumenten, (restanten van) bouwwerken of objecten die van algemeen belang zijn wegens de schoonheid ervan, de wetenschappelijke, historische of culturele waarde, erkent als Nationaal Monument. De NM wordt beheerd door het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme. De organisatie werd in 1985 opgericht.

GeschiedenisEdit

In de jaren '70 van de 20e eeuw maakten kunstliefhebbers zich zorgen. Diverse gebouwen in Libertas en hun cultuurhistorische waarde dreigden verloren te gaan door de toenemende en stijgende woningbouw. Er werd geld ingezameld en in 1978 zetelde in Wikistad de eerste bijeenkomst van een organisatie, de voorloper van wat nu de Nationale Monumentendienst zijn. Hun vraag aan de overheid was het veiligstellen van deze monumenten door er een speciale maatregelen op toe te leggen zodat ze niet beschadigd zouden worden. In 1985 werd de organisatie een overheidsdienst, volledig gefinancierd door het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme. In 2002 was de NM bovendien één van de startende leden van IWO Heritage.

TakenEdit

De taken van de Nationale Monumentendienst zijn het veiligstellen van monumenten. Er is een speciaal comité opgericht om nieuwe gebouwen op te lijsten zodat de lijst verder uitgebreid worden. Verder ondersteunt de dienst bij het onderhouden en restaureren van bouwwerken op de lijst. De NM geeft de Nationale Monumenten een speciale status waardoor er niet zonder speciale vergunning aan gerenoveerd of verbouwd kan worden.

KentekenEdit

Elk Nationaal Monument wordt herkend door een monumentaal plaatje met daarop de naam, inschrijving, locatie, architect of kunstenaar en andere informatie. Sinds 1985 zijn er diverse kentekens gebruikt. In 2016 startte de organisatie een project waarbij alle kentekens vervangen werden door hetzelfde originele blauw bordje uit 1985.

Bekende Nationale MonumentenEdit

Onderstaande monumenten, gesorteerd op provincie, zijn slechts een beknopte weergave van de lijst: