Wikia


Libertaanse Postdienst

De Libertaanse Postdienst, afgekort LPD, is het enige en grootste postbedrijf van Libertas. Het bedrijf is voor de helft in handen van de Libertaanse overheid. Behalve post vervoert de LPD ook pakketjes, telegrammen en geld. Het bedrijf onderhoudt postkantoren in heel Libertas en geldt als betrouwbaar, maar tevens een beetje langzaam in haar bezorging. De LPD is genoteerd aan de beurs van Wikistad, maar haar hoofdzetel ligt in Newport.

GeschiedenisEdit

De Libertaanse Postdienst werd opgericht als onafhankelijk bedrijf in 1892 door onder andere Rupert Van Draak. Doorheen de geschiedenis kreeg de LPD meer en meer staatssteun. Nog voor de Tweede Wereldoorlog kwamen de meeste aandelen van het postbedrijf in handen van de Generale Maatschappij. Nadat in 1967 de Generale Maatschappij ophield te bestaan, kwam een groot deel van de LPD in handen van de Libertaanse overheid. Sinds de jaren '80 heeft het postbedrijf een monopolie in het ophalen, sorteren en transporteren van brieven en pakjes en gaat de LPD verder als autonoom overheidsbedrijf.

Postcodes

Kaart met de postcodes.

In 1895 verschenen de eerste postzegels. Het systeem van postcodes werd in 1965 ingevoerd door de LPD om het bezorgen van brieven te vergemakkelijken.

Tot 2018 waren er zo'n 230 postkantoren in Libertas. Dit aantal nam sterk af vanwege besparingen bij de LPD. Het aantal werknemers daalde eveneens licht, maar het ophalen en sorteren van post zal nog voldoende werknemers tewerkstellen. Sinds 2018 zijn er 126 postkantoren met werknemers en zo'n 1.600 brievenbussen die dagelijks worden geleegd.

ActiviteitenEdit

Brieven en pakjesEdit

De belangrijkste activiteit van LPD is brieven en pakjes bezorgen. 90 % van de brieven gaat via de standaardtarieven. Het kost LPD ongeveer één of twee dagen om een brief te bezorgen als het adres op de brief op hetzelfde eiland ligt als dat van de afzender, en twee tot drie dagen als dat niet het geval is. Exprespost doet er tussen de twee en tien uur over om bestemming te bereiken. In Nyttfronsey en in de gemeenten Koloniedorp en Oosterkoningen kan het ophalen en sorteren van brieven en pakketten langer dan drie dagen duren bij slecht weer of een vertraging.

StandaardtarievenEdit

Standaardbrieven (minder dan 50 gram) hebben de volgende tarieven: het kost 0,40 µ als het adres binnen de eigen postcode ligt en 56 ct. als dat niet het geval is. Enkele uitzonderingen zijn: van Oost-Libertas naar Insula Prima en andersom. Dan kost het de verzender 66 ct. in plaats van het standaardtarief. Meermaals kwamen klachten van inwoners van Insula Prima en Oost-Libertas omdat hun tarieven hoger liggen dan die van andere gemeenten. De LPD liet in 2014 weten een plan op te stellen waardoor de tarieven van 66 ct. naar 56 ct. verlaagd zouden worden voor alle verzendingen, behalve die binnen de eigen postcode. In 2017 trad dit nieuwe systeem dan ook in werking.

Overige tarievenEdit

Libertaanse postzegels

Libertaanse postzegels met afbeelding van de vlag van Libertas. (Cataloguswaarde: 1,20 moneta)

Brieven die zwaarder zijn dan 50 gram (tot maximaal 350 gram, hoger wordt als pakketpost gerekend) moeten rekenen op een toeslag van 0,05 µ per 20 gram extra. Voorheen werd een toeslag van 7 ct. per 20 gram extra opgelegd voor brieven van Insula Prima naar Oost-Libertas, maar dit systeem werd afgeschaft bij de hervormingen in 2014.

Expres-post kost 52 ct. extra, ongeacht de bestemming en het gewicht van het poststuk.

Brieven naar het vasteland van Europa kosten 20 ct. extra, bovenop alle eventuele toeslagen, en 25 ct. extra naar alle andere bestemmingen in Europa (eilanden). Brieven naar een ander werelddeel kunnen variëren van 28 ct. extra tot 3,44 moneta extra. Het tarief voor brieven naar de Britse eilanden (Groot-Brittannië en Ierland) werd verlaagd van 20 ct. (voorheen beschouwd als vasteland) naar 18 ct. aangezien deze eilanden dichter bij Libertas zijn gelegen. In 2016 werden plannen op tafel gelegd om de tarieven om een brief of pakje te verzenden naar een ander land dat tevens lidstaat is van de Internationale Wiki Organisatie te verlagen. De aandeelhouders kwamen in overleg overeen dat een dergelijk idee niet overeenstemt met de bevoegdheden en het doel van de IWO. Tarieven naar bv. Brunant of Strasland blijven 25 ct. aangezien het bestemmingen zijn die niet op het Europese vasteland liggen.

PakketpostEdit

Alle post zwaarder dan 350 gram of met het stempel 'pakketpost' erop worden door de LPD gerekend als pakketpost. Zo'n 40% van alle post is pakketpost en de inkomsten zijn dan ook van groot belang bij deze tak van de LPD, die gerund word door de deels van LPD onafhankelijke LPD Pakketpost Service (ook wel LPD-PPS of De Pakketpost).

Pakketpost kost standaard 1,00 moneta om te bezorgen en daar kunnen nog toeslagen bij bijgeteld worden. Een relatief groot deel van de pakketpost gaat met de exprespost, omdat vooral postorderbedrijven van de service gebruikmaken.

GeldvervoerEdit

LPD doet ook aan geldvervoer van contant geld en financiële transacties via het postkantoor. De Libertaanse Postdienst is ook een kleine aandeelhouder van de bank Stadbank.

AandeelhoudersEdit

De Libertaanse overheid is met 54% van de aandelen de grootste aandeelhouder van de LPD. Hierdoor wordt het postbedrijf ook beschouwd als een overheidsdienst. Deze wordt vertegenwoordigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken als rechtspersoon en financieel gesteund door het Ministerie van Economie. Het beheer van de LPD valt echter onder het Ministerie van Transport en Communicatie. De overige 46% van de aandelen is free float en wordt verhandeld op de beurs van Wikistad. Zakenman Gregorius Kanonschot is met zijn Contra Holding en 5% de grootste aandeelhouder.