Wikia


Het Libertaans Leger of de defensie van Libertas is de militaire organisatie van Libertas, bestaande uit 2.600 professionele medewerkers. In 2009 werd het leger vernieuwd. Sindsdien bestaat het uit drie onderdelen. Het officiële, maar ceremoniële hoofd van defensie is de Koning van Libertas. Tijdens de Libertaanse Republiek was dit de president. Defensie valt onder het gelijknamige Ministerie van Defensie, momenteel geleid door minister Anthony Bosch.

Door het Libertaans referendum van 1983 is er geen dienstplicht meer in Libertas. Alleen België en Nederland waren op het Europese continent de enige landen die deze plicht afschaften voor Libertas.

OrganisatieEdit

Oorlogsvlag

De oorlogsvlag van Libertas.

In 2009 werd de Nationale Gendarmerie opgeheven. Deze vierde tak van defensie werd samengevoegd met de Nationale Politie. De overige drie componenten van het Libertaans Leger vallen direct onder het opperbevel van de Libertaanse regering, met name het Ministerie van Defensie. Het hoofd van de drie branches tezamen is de Koning van Libertas. Voorheen was dit de president. De drie takken van het leger zijn:

Hiernaast richtte het Ministerie van Defensie ook een tiental kleine semi-onafhankelijke bestuursapparaten op zoals de Dienst Financiën, de Dienst Bestuur, de Dienst Administratie, de Dienst Veiligheid en de Dienst Materieellogistiek. Deze organisaties vallen onder het gezag van de Minister van Defensie en staan los van de traditionele drie componenten van defensie.

RangenEdit

NAVO-schaal Landmacht Luchtmacht Marine
Officieren
OF-9 Generaal Generaal Admiraal
OF-8 N.v.t. N.v.t. Vice-admiraal
OF-7 Generaal-majoor Generaal-majoor N.v.t.
OF-6 N.v.t. N.v.t. Commandeur
OF-5 Kolonel Kolonel N.v.t.
OF-4 Majoor Majoor Fregatkapitein
OF-3 N.v.t. N.v.t. Korvetkapitein
OF-2 Kapitein Kapitein Luitenant
OF-1 Luitenant Luitenant Onderluitenant
Niet-officieren
OF-9 Adjudant-chef Adjudant-chef Vlagmeester
OF-8 N.v.t. N.v.t. Sergeant-majoor
OF-7 Adjudant Adjudant N.v.t.
OF-6 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OF-5 Sergeant-majoor Sergeant-majoor Meester-chef
OF-4 Sergeant Sergeant Kwartiermeester
OF-3 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OF-2 Korporaal Korporaal Korporaal
OF-1 Soldaat Soldaat Matroos
Militaire rangen van Libertas

InzetEdit

NAVOEdit

Op 4 april 1949 was Libertas één van de stichtende leden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

SEDEFEdit

Onder Anthony Bosch' ambtstermijn als Minister van Defensie werd Libertas lid van de Wikination Self-Defense Association (SEDEF), een IWO-gerelateerde militaire organisatie met als andere leden Brunant, Patriam, Phaluhm Phoueck, Strasland en Traspes. Bosch was samen met eerste minister Edward Neyt de ondertekenaar van het Verdrag van Finskeby dat de regels en principes van de SEDEF vastlegt. Hij is tevens de huidige de President van de SEDEF voor de ambtsperiode van 2016 tot 2017 en werd door de raad van de organisatie gekozen.

Libertas maakt nu ook deel uit van het Multinational Force Phaluhm Phoueck in de strijd tegen moslimextremisten in Phaluhm Phoueck. Zo ging operatie Atlas van start op 13 mei 2016. Libertas zette 315 militairen in. Zo'n honderdtal van hen zijn reeds teruggekeerd.

BasesEdit

In totaal heeft het Libertaans leger 8 bases:

Het hoofdkwartier van de voormalige Nationale Gendarmerie bevond zich in Wikistad. Ook het Ministerie van Defensie is gelegen in het centrum van Wikistad.

GeschiedenisEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Vroege geschiedenisEdit

Het Libertaanse leger is gesticht in 1606 onder leiding van Robert I van Libertas. Het leger was toentertijd ingedeeld in een staatsleger van 300 professionals uit heel de wereld en verschillende milities van in totaal 400 mannen. Dit leger heeft bestaan tot 1666. De Libertaanse marine heeft deelgenomen aan de Frans-Brunanter oorlog in 1757 en 1758, het ondersteunen van de Franse en vochten in de Slag van Roodstad.

Tussen 1666 en 1916 heeft het leger 'voortbestaan' als schildwacht, een kleine 200 man bleef in dienst en beschermde eerst de koning en later de senaat.

De WereldoorlogenEdit

Luccaitaly1944 short

Tweede Wereldoorlog

Burning Viet Cong base camp

Soldaat in Vietnam

Toen in 1916 de schildwachten in samenwerking met burgers uit heel Libertas de Britse invasie tegenhielden werd de Libertaanse politiek wakker en werd het leger volledig vernieuwd. Er werd een Ministerie van Defensie opgericht onderleiding van de President en de algehele dienstplicht werd ingevoerd. Elke man tussen de leeftijden 17 en 37 moest paraat zijn in tijden van oorlog. Wanneer deze dienstplicht in ging werd de diensplichtige ongeveer 4 maanden getraind en moest het nog eens 8 maanden in het leger blijven.

In 1943 meerde enkele troepenschepen uit de Verenigde Staten aan in de haven van Wikistad en na de eerste avond was bekend geworden dat er een invasie zou plaatsvinden in Europa. Legioen Lievertas werd opgericht door het Amerikaanse leger en hierin konden Libertaanse soldaten soliciteren. Uiteindelijk zijn er ongeveer 400 mannen toegelaten en hiervan zijn er 24 niet teruggekomen. Voor het Ministerie staat het Monument voor de Gevallenen in hun eer.

Koude Oorlog en verderEdit

De eerste oorlog waar het Libertaanse leger aan mee zou doen was de Koreaanse Oorlog in 1950. Hier werden 1294 militairen naartoe gestuurd waarvan het merendeel (994) faciliterende staf was. Toen in 1953 deze oorlog tot een einde kwam waren slechts 4 soldaten gesneuveld. Door deze oorlog zagen de politici van Libertas dat de eilanden beter tot een alliantie konden toetreden, duidelijk was al vanaf het begin dat enkel de NAVO een serieuze mogelijkheid was. Echter werd het voorstel met een kleine meerderheid afgekeurd.

Na het bezoek van Kennedy in 1963 wordt de stemming in Libertas anti-communistisch. Toen in 1964 Johnson vroeg of Libertas militairen naar Vietnam kon sturen stemde het parlement hiermee in. Van 1964 tot 1966 werden 400 soldaten naar de Mekong Delta gestuurd. Dertig soldaten sneuvelden en de schok in Libertas was enorm. Oorlogen zouden, zo was de gedachte, veel vaker guerilla-oorlogen worden en daar was het leger niet klaar voor. Daarom ook kreeg in 1968 de krijgsmacht een andere positie.

Vanaf 1980 waren circa 100 militairen in Argentinië op missie om er het regime omver te werpen. Tijdens de Falklandoorlog in 1982 werden nog eens 100 militairen gestuurd die erop moesten toezien dat niet te veel bevoorrading de Argentijnen op het Britse archipel zouden bereiken. In 1983 viel de junta en werden de troepen weer naar Libertas gehaald.