Wikia


Paleis van Justitie 1

Het Paleis van Justitie waar het Hooggerechtshof is gevestigd.

Het Hooggerechtshof is hoogste rechtscollege van Libertas.

Het college is gevestigd in het Paleis van Justitie in het centrum van de hoofdstad Wikistad waar eveneens het Wikistadse gerechtshof is gevestigd.

GeschiedenisEdit

Het Hooggerechtshof is in 1863 naar een idee van toenmalig Minister van Justitie Jacob Veltman opgericht. De eerste (tijdelijke) voorzitter is August Jansen.

FunctieEdit

Het Hooggerechtshof doet dienst als rechtbank van laatste aanleg voor geschillen die in eerste aanleg door de gerechtshoven worden behandeld, maar doet tezelfdertijd ook dienst als hof van cassatie. Ook vonnissen die door het Hooggerechtshof in tweede aanleg worden uitgesproken, kunnen worden doorverwezen naar het Hooggerechtshof als vonnissen van laatste aanleg. Een zaak kan dus tweemaal voor het Hooggerechtshof voorkomen, maar niet indien de zaak reeds aanhangig werd gemaakt bij de kantonrechtbanken. Het Hooggerechtshof neemt dus kennis van voorzieningen in cassatie of verbreking tegen vonnissen van kantonrechtbanken en arresten van gerechtshoven die in laatste aanleg zijn gewezen.

Het hof is geen feitenrechter, in tegenstelling tot de rechters van de kantonrechtbanken en gerechtshoven. Het treedt niet in de beoordeling van de feiten zelf, maar kijkt of de rechter in beroep op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten heeft nageleefd en of hij een correcte interpretatie van de rechtsregel heeft toegepast. Indien dit niet het geval is, dan kan het Hooggerechtshof eerdere uitspraken vernietigen en wordt het geschil terug verwezen naar een gewone rechtbank of gerechtshof.

Het Hooggerechtshof waakt over eenheid van rechtspraak in Libertas en wijst vaak terug naar vorige arresten. Ook de rechtsleer verwijst vaak naar arresten en uitspraken van het hof. De uitspraken van het hof hebben ook een moreel gezag aangezien de wetgever soms overgaat tot codificatie van de uitspraken en meningen van het hof, ook al is hij hiertoe niet verplicht.

WerkingEdit

Het Hooggerechtshof bestaat uit rechters die raadsheren worden genoemd. Het hof staat onder leiding van een voorzitter. Tot 1948 waren dit twee voorzitters, die afwisselend eerste en tweede voorzitter waren. Bepaalde rechters zijn gespecialiseerd in burgerlijke zaken terwijl anderen in strafzaken gespecialiseerd zijn.

Het Openbaar Ministerie (parket) wordt bij het Hooggerechtshof geleid door een procureur-generaal.

De raadsheren en de leden van het parket van het Hooggerechtshof worden bijgestaan door referendarissen, griffiers, substituten secretarissen.

Bekende voorzittersEdit