Wikia


Het Staatsblad

Het Staatsblad is de officiële juridische publicatie van Libertas waarin alle nationale wetten, besluiten, verordeningen en overige regelgeving worden gepubliceerd. De publicatie ervan valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie.

De officiële afkorting van Het Staatsblad is HS, vaak cursief geschreven. De tegenhangers op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn respectievelijk de Provinciestukken en het Gemeenteboek.

GeschiedenisEdit

De geschiedenis van Het Staatsblad gaat terug tot 1863. Toenmalig Minister van Justitie Jacob Veltman richtte het officiële publicatieblad van Libertas op. De parlementaire wetten en regeringsbeslutien van de periode 1859-1863 (vanaf de Libertaanse Revolutie) werden later ook gepubliceerd in extra afzonderlijk uitgegeven jaargangen. Jaargang 1863 is echter de allereerste jaargang van Het Staatsblad.

Sinds 1998 verschijnt Het Staatsblad online en wordt geen gedrukte versie meer gepubliceerd. Alle gedrukte publicaties (ook van na 1998) zijn in de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar. Ook het archief van het Parlement beschikt over een gedrukte versie. Voor burgers zijn de officiële juridische publicaties dus enkel op het internet raadpleegbaar, meer bepaald op het internetadres staatsblad.lib. Op aanvraag kan een burger een gedrukte uitgave van Het Staatsblad raadplegen.

BeschrijvingEdit

Een wet die niet in Het Staatsblad is gepubliceerd is geldig, maar niet tegenstelbaar aan burgers. In Het Staatsblad vindt men de volledige regelgeving- of wettekst terug en ook de datum waarop deze in werking treedt.