Wikia


Van der Putten

Het wapenschild van de familie Van der Putten.

Het geslacht Van der Putten is een Libertaanse adellijke familie met veel invloeden in de economische en politieke wereld van Libertas.

Het hoofd van de familie draagt de titel Graaf van Muntegu. De huidige graaf is Louis Van der Putten, 7e Graaf van Muntegu. De nummering is opnieuw begonnen bij de verheffing tot adelstand van Willem Van der Putten in 1840 en houdt geen rekening met de oude graven van Muntegu tot en met aan de Franse bezetting in de vroege 17e eeuw.

GeschiedenisEdit

De familie vindt haar oorsprong in het Belgisch-Nederlandse dorpje Putte op de grens van beide landen. In 1807 kwam Jacob Putte samen met zijn gezin in Wikistad aan. Hij verliet zijn geboortestreek omwille van het geweld tijdens de Napoleontische Oorlogen. In Libertas zocht hij veiligheid. Zijn naam werd door een fout in het rijksregister veranderd in Jacob Putten en zelf veranderde hij die naar Jacob Van Putten. Zijn twee oudste zonen hadden een geschil om de kleine erfenis van Jacob, die reeds in 1817 in armoede overleed. De oudste broer, Willem, veranderde de familienaam naar Van der Putten, terwijl zijn jongere broer Johannes de oude familienaam bleef gebruiken. Johannes werd later officier in de Koninklijke Landmacht.

Willem Van der Putten trad net zoals zijn jongere broer in het Libertaans Leger en klom door de jaren heen al snel in de rangen. Tegen 1831 was hij reeds admiraal van de Koninklijke Marine. Vanwege zijn militaire verdiensten en leiderschap en trouwe band met Koning Dimitrius I kreeg hij de erfelijke adellijke titel van Graaf van Muntegu in 1840 verleend.

Verschillende van Willems nakomelingen zullen belangrijke titels bezitten en hoge ambten bekleden. Via zijn achter-achterkleindochter Karina is hij onder meer een voorouder van de huidige koninklijke familie.

StamboomEdit

Noot: Alleen de voornaamste nakomelingen van Willem Van der Putten zijn in de stamboom opgenomen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.