Wikia


Dirk Vantichelt

Dirk Vantichelt, de huidige eerste minister.

De eerste minister van Libertas is het hoofd van de regering. De eerste minister wordt informeel door de Koning van Libertas benoemd. Meestal is de eerste minister afkomstig van de politieke partij die het beste resultaat bij de parlementsverkiezingen behaalde. Tussen 1860 en 2012 werd de eerste minister door de president benoemd. De voornaamste taak van eerste minister is het voorzitten van de regering.

De eerste minister van Libertas heeft geen ambtswoning, maar een werkkabinet, de Kanselarij van de Eerste Minister genoemd.

De huidige eerste minister is Dirk Vantichelt. Hij bekleedt de post sinds 21 maart 2017 als voorzitter van de regering-Vantichelt.

GeschiedenisEdit

MinisterraadEdit

Koning Robert II van Libertas stelde in 1645 zijn metgezel Robert Boudet aan als eerste minister. Boudet bekleedde de functie niet als eerste minister, maar als staatsminister. Toen Robert II zijn raadgeverscollege uitbreidde, werd Boudet eerste staatsminister, later afgekort tot eerste minister. Dit informeel raadgeverscollege was een voorlopig van de huidige regering. Onder Alexander I werd de naam ministerraad gebruikt. De eerste minister had als voornaamste functie alle ministers vertegenwoordigen aan het hof. Aanvankelijk werd hij voor het leven of voor een langere periode benoemd door de koning zelf.

Toen Martin I in 1808 de Landraad instelde was de eerste minister verplicht samen te werken met dit nieuw orgaan. De eerste minister bleef echter benoemd worden door de koning en diende als belangrijkste adviseur op vlak van politiek, recht, defensie en buitenlandse relaties.

RegeringsleiderEdit

Willem Lange

Willem Lange, de eerste eerste minister na de Libertaanse Revolutie.

In 1856 hief Rubeus I de functie op. Na de Libertaanse Revolutie van 1859 kwam een heel nieuw systeem op het speelbord. Voortaan werden rechtstreekse verkiezingen voor het Parlement georganiseerd. De leider van de belangrijkste parlementaire fractie (later politieke partijen) werd door de president aangesteld om een kleine regering te vormen. De president keurde de regering goed en was mee regeringsleider. Vervolgens keurde het Parlement de regering en eerste minister goed. De functie van president werd belangrijker dan die van eerste minister. Willem Lange werd in 1860 als eerste eerste minister benoemd na de revolutie.

De staatshervorming van 1948 veranderde het politieke systeem van Libertas andermaal. De president was niet langer de machtigste persoon in het land, maar de eerste minister. De president was niet langer co-regeringsleider en de eerste minister moest enkel verantwoording afleggen bij het Parlement.

De staatshervorming van 2012 verving de post van president door die van koning. Dit maakte echter geen belang uit voor Jan Janssens, de toenmalige eerste minister. Wel werd de eerste minister opnieuw benoemd door de koning, maar voorgesteld door het Parlement.

LijstEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
De gekleurde rijen in de lijst staan voor de politieke fracties en partijen in het Parlement:
Republikeinen
Christelijke Partij/ChristenUnie/ChristenPartij
Liberale Partij/Democratische Partij
Socialistische Partij/Sociaal Libertas
# Naam Verkiezing Start Einde Portret Staatshoofd
- Robert Boudet 2 augustus 1645 5 januari 1666 Robert Boudet Robert II
Robert III
- TBD 5 januari 1666 21 maart 1689 Alexander I
- Rudolphus Neyt 21 maart 1689 28 december 1702 Rudolphus Neyt
- TBD Alexander II
- Gerard Deyster Riebeek 15 augustus 1727 26 februari 1732
- Antoon Alexander Neyt 26 februari 1732 17 april 1754 Antoon Alexander Neyt Robert IV
- Jan Sitter 17 april 1754 4 oktober 1759
-
- Christian Neyt 17 april 1765 30 augustus 1794 Christian Neyt
Alexander III
- Francis Sitter 30 augustus 1794 5 mei 1798
- Luis Pérez de Velasco 5 mei 1798 11 december 1809
Martin I
- Nicolaas Oldenburg 11 december 1809 5 april 1818
- Balthazar Boddaert 5 april 1818 9 april 1822 Balthazar Boddaert
- TBD 9 april 1822 19 oktober 1834
Dimitrius I
- Félix Leyden-Eysenbach 19 oktober 1834 6 september 1841
- Theodoor Simons 6 september 1841 5 augustus 1848
- Otto Rosenberg 5 augustus 1848 23 mei 1850 Rubeus I
- TBD 23 mei 1850 30 januari 1853
- Hans Veltheim 30 januari 1853 23 mei 1856 Hans Veltheim
Staatshervorming van 1859
1 Willem Lange 5 februari 1860 7 februari 1864 Willem Lange Boskerk
2 Jacob Veltman 7 februari 1864 23 februari 1868 Jacob Veltman
3 Pieter Westerhof 23 februari 1868 5 september 1871 Pieter Westerhof Veltman
4 Jan Terberger 5 september 1871 4 februari 1872
5 Gerhard Hendriksen 4 februari 1872 7 augustus 1874 Gerhard Hendriksen Waterman
6 7 augustus 1874 12 februari 1876
7 12 februari 1876 14 oktober 1876
8 Victor Van Delden 14 oktober 1876 30 mei 1877
9 30 mei 1877 20 juni 1881
10 20 juni 1881 8 januari 1883
11 8 januari 1883 30 juli 1886
12 30 juli 1886 5 maart 1887
13 5 maart 1887 8 februari 1892
14 8 februari 1892 7 mei 1894
Adriaan Van Dijke 1936 20 februari 1936 18 maart 1940 Geleyns
Philip Bergen 1940 18 maart 1940 2 februari 1946 De Prins
Hans Versluys 1946 2 februari 1946 14 februari 1948 Hans Versluys
Staatshervorming van 1948
Alexander Cramer 1948
1952
14 februari 1948 5 juni 1956 Alexander Cramer Van Zuylen
Paul Van Vliet-Thorn 1956 5 juni 1956 18 december 1956 Steinbach
Wim Van Hart 1956 IN
1960
18 december 1956 10 april 1965
Verdijk
Koch
Roland Gerritsen 1964 10 april 1965 1 juni 1967 Roland Gerritsen
Julien Faber 1968 1 juni 1967 11 februari 1971 Julien Faber
Nobels
Paul Van Vliet-Thorn 1971 IN 11 februari 1971 24 februari 1975
Goltz
Chris Wolters 1975
1979
1983
24 februari 1975 7 januari 1984 Chris Wolters
Buoux
Frans Van Buren 1983 IN
1987
7 januari 1984 1 maart 1992 Scholten
Cornelis Pieters 1991 1 maart 1992 8 oktober 1993 Van Velthoven
Anna Westerhof 1993 IN 8 oktober 1993 15 maart 1995
Frans Van Buren 1995 IN 15 maart 1995 28 januari 1996
Clemens Van Dijk 28 januari 1996 17 februari 1996 Van der Putten
Carolina Hofstra 1996 IN
2000
17 februari 1996 2 februari 2004 Carolina Hofstra
Veltman
Paul Koch 2004 2 februari 2004 15 november 2004 Koopman
Leuvis Poelman 15 november 2004 9 maart 2008 Leuvis Poelman
Jan Van Elten 2008 9 maart 2008 14 februari 2012 Jan Van Elten Vantichelt
Jan Janssens 2012 14 februari 2012 3 februari 2016 Jan Janssens
Hendrik I
Edward Neyt 2016 3 februari 2016 21 maart 2017 Edward Neyt
Dirk Vantichelt 21 maart 2017 heden Dirk Vantichelt

BenoemingEdit

De eerste minister wordt samen met de andere ministers informeel door de Koning van Libertas (voorheen president) benoemd. Meestal is de eerste minister de partijvoorzitter van de grootste politieke partij, de partij die het beste resultaat bij de parlementsverkiezingen behaalde. Het Parlement duidt informeel een informateur aan die de mogelijke coalities nagaat en nadien een formateur die de eigenlijke regering samenstelt. Het eindvoorstel wordt aan de koning bekendgemaakt die de regering officieel benoemd. Hiermee eindigt de term van de vorige regering en eerste minister. Soms blijft eenzelfde persoon eerste minister na twee opeenvolgende verkiezingen. Dan vindt informeel een ontslag en nieuwe benoeming door de koning plaats. Na de benoeming leest de eerste minister de regeringsverklaring in he Parlement voor opdat hij/zij parlementaire steun en meerderheid heeft.

Soms verloopt de regeringsformatie en benoeming van de regering anders, bijvoorbeeld bij het regeringsontslag of de vrijwillige regeringsopstap.

Voor 1948 werd de eerste minister door de president benoemd.

FunctiesEdit

De functie van eerste minister wordt niet uitdrukkelijk door de Grondwet beschreven. Hij staat krachtens artikel 51 van de Grondwet wel aan het hoofd van de regering van Libertas. Hij zetelt de ministerraden en regeringsbijeenkomsten voor. Zijn takenpakket is niet uitdrukkelijk beschreven. Dit zorgt ervoor dat alle belangen en bevoegdheden van de verschillende ministers ook toekomen aan de eerste minister.

Vroeger had de eerste minister wel een duidelijker takenpakket. Voor de oprichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken behoorden alle bevoegdheden van dit nieuwe ministerie tot de bevoegdheid van de eerste minister. Enkele malen was de eerste minister ook Minister van Binnenlandse Zaken, maar dit ministerie heeft nu een volwaardige positie zoals de andere ministeries. De eerste minister speelt veeleer een rol als overkoepelend persoon van de hele regering en vertegenwoordiger van Libertas naar buitenaf.

Tussen 1961 en 1996 werd de eerste minister bijgestaan door één of meerdere vice-eersteministers. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd opgericht met het takenpakket van de eerste minister.