Wikia


De daltonschool in Lievertas is een primaire school in Wikistad. De school was de eerste van haar soort (daltononderwijs) in Libertas. De twee basisprincipes die deze school vooropstelt zijn samenwerking en vrijheid wat moet leiden tot zelfstandigheid en gebondenheid van de leerlingen. De daltonschool is een privéschool en wordt beheerd door een overkoepelde vereniging voor daltononderwijs in Libertas.

Naast primair onderwijs kunnen ook kleuters naar school gaan in deze daltonschool.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info