Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Wikia avantyscollege

Eigenaar is Erwin Augustijn. 2400 leerlingen

GeschiedenisEdit

Het Avantys College is een van oorsprong katholieke meisjesschool, destijds Libertijner School geheten. De Libertijner School werd geleid door een kloosterorde van zusters, de Libertijnen, die op een strenge doch rechtvaardige manier les gaven aan de tienermeiden van Wikistad. Aanvankelijk leek het erop dat de Libertijner School definitief gesloten zou worden en er een nieuw huizenblok voor in de plaats zou komen. Mede dankzij het protest van de bewoners van Villawijk, die hun ongenoegen uitten over de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnste andere middelbare school, zijn de plannen gewijzigd en is er een nieuwbouw gekomen van wat nu het Avantys College is.

Over AvantysEdit

Algemene informatieEdit

De naam Avantys komt van Angela van Tys, één van de beroemdste onderwijskundigen van Libertas. Tevens zit er ook het woordje 'avant' (Nederlands: 'voor'/'vroeger') in wat aangeeft dat het een school is die zichzelf in de trend van de vroegere Libertijner School wil voortzetten. De school is inmiddels wel zo'n 3x zo groot als vroeger. Dit is ook wel nodig, want alle theoretisch ingestelde leerlingen van Villawijk,Winkelwijk en Mediawijk moeten van deze school gebruikmaken, omdat er bij hen in de buurt geen middelbare school voor TMO-onderwijs te vinden is. Het Avantys College kent 5 gebouwen:

Deze gebouwen zijn vernoemd naar bekende onderwijskundige schrijvers.

Plattegrond AvantysEdit

Avantys CollegeEdit

Wikia avantyscollege map

In de buurt van het Avantys CollegeEdit

DoelEdit

Het doel van het Avantys College is om ervoor te zorgen dat leerlingen een goede theoretische ondergrond krijgen alvorens ze naar de hogeschool of universiteit gaan. Wij bieden ze een onderwijssysteem op interessegebied en maken binnen ons onderwijs gebruik van zowel traditionneel docentgestuurd onderwijs als het moderne leerlinggestuurd onderwijs. Leerlingen kunnen dan ook voor een groot deel hun eigen leren plannen, waardoor ze zichzelf beter bewust worden van hun eigen kennen en kunnen, maar ook algemene vaardigheden aanleren, zoals het ontdekken wat nuttig of nodig voor hen is. Uit onderzoek van de OKD [1] blijkt dat hierdoor wel 98% van onze leerlingen per jaar slaagt, waarvan 20% cum laude en 1% summa cum laude. Voor volwassenen bieden we ook lessen in de avonduren (vanaf 19:30) aan. Hierbij houden we meer vast aan het traditionnele onderwijs, omdat zij daarmee opgegroeid zijn.

BereikbaarheidEdit

Per treinEdit

Station Villawijk Noord en Station Villawijk Zuid bevinden zich beiden op zo'n 10 minuten lopen van Avantys. Hierna kun je door Villawijkstraat resp. Medialaan naar het Avantys lopen, met de fiets rijden óf je kunt de volgende bus nemen:

 • Lijn W8
  • Rijdt elke 10 minuten van Station Villawijk Noord naar Centrum maar komt ook langs de Hollywoodlaan en Station Villawijk Zuid. Ook in omgekeerde richting.

Per busEdit

Er zijn 3 bushaltes in de buurt (binnen 1 km) van Avantys, waarvan er één tegenover de school. Om met de bus te gaan, moet je één van onderstaande lijnen nemen:

 • Lijn W8
  • Rijdt elke 10 minuten van Station Villawijk Noord naar Centrum maar komt ook langs de Hollywoodlaan, Medialaan, de Villawijkstraathaltes en Station Villawijk Zuid. Ook in omgekeerde richting.

Per fietsEdit

We hebben voor fietsers, brommers en scooters een ruime fietsenstalling met scooterhok. Hierin kunnen zo'n 2500 fietsen; d.w.z. elke leerling, docent of OOP'er kan met de fiets naar school en zijn/haar fiets stallen.

Per autoEdit

Met de auto is Avantys slechts via de Hollywoodlaan te bereiken. Om fietsers de gelegenheid te geven om veilig op school aan te kunnen komen, is de toegang tot de school voor auto's via de Villawijkstraat en Medialaan beperkt. Het grote parkeerterrein is echter alleen voor personeel bedoeld; de kiss-and-ride mag door U allen gebruikt worden, maar overdag niet langer dan 10 minuten.

Per schoolbusEdit

Er rijdt ook een schoolbus naar het Avantys College. Hiervoor moet per jaar een bedrag van 200 euro betaald worden. De bus komt de leerling dan thuis afhalen en brengt de leerling dan ook weer veilig terug. Wel moet de leerling zich kunnen legitimeren bij de buschauffeur. Misbruik wordt zwaar bestraft.

CurriculumEdit

BasisvakkenEdit

Iedere leerling volgt een aantal basisvakken, te weten:

 • Libertaans
 • Nederlands
 • Engels
 • Algemene Maatschappelijke Vorming (AMV)
 • Kennis van Land en Samenleving (KLS)
 • Lichamelijke Opvoeding (LO)
 • Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) of Klassieke Culturele Vorming (KCV)
 • ICT-vaardigheden

ProfielvakkenEdit

Daarnaast zijn er de volgende verplichte profielvakken:

 • Wetenschap & Techniek (Greidanus College)
  • BK Biologie
  • AK Natuurkunde
  • AK Scheikunde
  • AK Wiskunde
 • Onderzoek & Gezondheid (Greidanus College)
  • AK Biologie
  • BK Natuurkunde
  • BK Scheikunde
  • AK Wiskunde
 • Kunst & Cultuur (Alblas College)
  • BK Wiskunde
  • CK CKV/KCV
  • AK Cultuurgeschiedenis
  • AK Geschiedenis
 • Economie & Arbeid (Kohnstamm College)
  • AK Wiskunde
  • AK Economie
  • AK Management & Organisatie (M&O)
  • BK Drama
 • Letteren & Talen (Staatsen College)
  • BK Wiskunde
  • AK 2 talen: Frans/Duits/Spaans/Chinees/Turks/Arabisch/Latijn
  • AK Literatuur
  • AK Literatuurgeschiedenis
  • BK Geschiedenis
 • Mens & Demografie (Geerligs College)
  • BK Wiskunde
  • BK Geschiedenis
  • AK Aardrijkskunde
  • AK Sociologie
  • BK Psychologie
  • BK Biologie

BK = Basiskennis AK = Algehele kennis CK = Complementaire kennis

KeuzevakkenEdit

Er moeten buiten de algemene vakken en de verplichte profielvakken nog zoveel keuzevakken aangevuld worden dat er in totaal 15 vakken gevolgd worden. Deze keuzevakken zijn vakken óf verbredingsvakken (vakken uit andere profielen) óf verdiepingsvakken (meer uren voor een vak).

Normering & toetsingEdit

Op het Avantys College vinden er per schooljaar van 40 weken 4 toetsweken plaats, d.w.z. elke 10 weken is er een toetsweek. Er wordt een digitaal rapport per toetsweek aangemaakt; hiervan krijgt U per email bericht. Elk gemiddelde (per vak) van een toetsweek telt mee als cijfer voor de volgende toetsweek. Na 2 toetsweken krijgt de leerling een positief of negatief advies over zijn/haar behaalde resultaten, aan het einde van het jaar volgt het definitieve advies. Een positief advies wordt uitgegeven als:

 1. De leerling niet meer dan 2 onvoldoendes hoger dan 4 heeft
 2. Het gemiddeld cijfer een 7 is
 3. Er in de profielvakken maximaal 1 onvoldoende hoger dan of gelijk aan 5 is
 4. IJver, vlijt en gedrag voldoende zijn

Na het eindexamen is een leerling geslaagd als aan bovenstaande eisen voldaan is. Wanneer er geen enkele onvoldoende is en het gemiddeld cijfer een 7 of hoger is én er minimaal twee 8-en behaald zijn, is de leerling cum laude geslaagd. Wanneer er geen enkele onvoldoende is en het gemiddeld cijfer een 8 of hoger is én er minimaal één 9 behaald is, is de leerling summa cum laude geslaagd.

LestijdenEdit

Algemeen

 • 08:30 - 09:20 | 1e lesuur
 • 09:30 - 10:20 | 2e lesuur
 • 10:30 - 10:50 | pauze
 • 11:00 - 11:50 | 3e lesuur
 • 12:00 - 12:50 | 4e lesuur
 • 13:00 - 14:00 | pauze
 • 14:10 - 15:00 | 5e lesuur
 • 15:10 - 16:00 | 6e lesuur
 • 16:10 - 17:00 | 7e lesuur
 • 17:10 - 18:00 | 8e lesuur

Volwassenenonderwijs

 • 18:10 - 19:00 | 1e lesuur
 • 19:10 - 20:00 | 2e lesuur
 • 20:10 - 21:00 | 3e lesuur
 • 21:10 - 22:00 | 4e lesuur

Gemiddeld hebben de leerlingen tot 16:00 les zodat ze op tijd thuis zijn in de winter.

Buitenschoolse activiteitenEdit

 • Ééndaagse excursies (Pretpark, museum, bedrijf)
 • Meerdaagse excursies (Nederland (Amsterdam), Frankrijk (Parijs/Marseille/Bordeaux/Nice), Italië (Rome/Pompeï), Griekenland (Athene)), verzorgd door de LRT
 • Schoolfeesten (themafeest, carnavalsfeest, kerstgala)
 • Filmavonden
 • Schoolkrant Écrivantys
 • Nog veel meer...

OverigeEdit

 • De eigenaar en directeur van het Avantys College is Erwin Augustijn.
 • De school bezit een grote mediatheek (ruim 2000 computers op heel de campus)
 • Alleen docenten met universitaire opleiding of internationaal erkende kwaliteitsopleiding worden aangenomen.

Meer informatieEdit

BronnenEdit

 1. OnderwijsKwaliteitsDienst; Enquête 'KlasCement' (2008)