Wikia


Alfred Van Draak 3

Alfred Robert Van Draak (9 juni 1878 - 18 juli 1944) was een Libertaans edelman. Hij was een zoon van prins Rupert van Libertas en Blanche van Orléans, en een kleinzoon van Koning Rubeus I. Hij had een tweelingbroer, Albert genaamd.

BiografieEdit

JeugdEdit

Alfred Van Draak 2

Alfred was de jongste zoon van Rupert van Libertas van Blanche van Orléans. Hij werd vernoemd naar Alfred Brisson, de opvoeder van zijn vader, die een voormalige prins was, de zoon van de vermoorde Koning Rubeus I en de jongere broer van de afgetreden Rubeus II. Alfred had een tweelingbroer, Albert. Ze groeiden samen op in Muntegu in de schaduwen van hun oudere broers en zussen.

PolitiekEdit

In 1896 gingen werden Alfred en zijn broer naar de Koninklijke Militaire Academie gestuurd. Albert werd benoemd tot generaal terwijl Alfred hen vader in de politieke wereld naging. Zo nam hij tweemaal deel aan de parlementsverkiezingen, maar zonder succes.

Alfred Van Draak was lid van de Christelijke Partij en een aanhanger van de monarchie. Dit liet hij duidelijk blijken toen hij regelmatig pro-monarchistische uitspraken deed. Binnen de politieke fractie van de monarchisten werd hij zowel in 1905 als in 1910 door een zeer klein deel van de aanhangers naar voren geschoven als troonpretendent van het voormalige Koninkrijk Libertas. Dit aangezien hij de enige Van Draak was die openlijk voorstander was van de herinvoering van de monarchie en omdat hij de koningstitel meer verdiende dan zijn neef Rubeus Van Draak. Alfred claimde niks met deze aanspraak te maken te hebben. De claim kwam na het overlijden van de voormalige Koning Rubeus II in 1905 en van zijn vader in 1910.

Het grootste deel van de monarchisten bleef echter vanwege dynastieke aanspraak trouw aan Alfreds neef Rubeus. Deze nam in 1908 deel aan de presidentsverkiezingen, maar zondes succes. Alfred werd door zijn vader regelmatig op het matje geroepen vanwege zijn uitspraken.

HuwelijkEdit

Alfred Van Draak 4

In 1909 arrangeerde zijn vader zijn huwelijk met Elvira van Bourbon (1871-1929). Het huwelijk vond plaats in Madrid, Spanje. Alfred was, net zoals verscheidene familieleden, een trouwe carlist. Hij zag zijn huwelijk met Elvira dan ook als een politieke verstandhouding aangezien zijn schoonvader Carlos van Bourbon (de Hertog van Madrid) was, die volgens carlisten troonpretendent van zowel Frankrijk als Spanje was. Enkele maanden na het groots gevierde huwelijk overleed Carlos en werd Alfreds schoonbroer Jaime de nieuwe troonpretendent.

Het huwelijk was geen gelukkig huwelijk. Aanvankelijk woonde het koppel in Wikistad, maar vanaf Alfreds verblijf in Frankrijk groeiden de twee uit elkaar. Elvira woonde een tijd bij haar broer Jaime in Parijs en Oostenrijk. Na de Eerste Wereldoorlog keerden Alfred en Elvira terug naar elkaar en woonden ze in Parijs tot haar overlijden in 1929.

Alfred en Elvira hadden één kind, Jacob, geboren in 1910. Na zijn geboorte was Elvira te zwak om nog kinderen te baren. Jacob werd opgevoed door zijn moeder. Jacob stierf in 2006.

OktoberplotEdit

Vanaf 1905 en 1913 beschouwde een (zeer) klein deel van de monarchisten Alfred Van Draak als rechtmatige Koning van Libertas. Hijzelf verwierp deze claim en sprak zich uit voor zijn achterneef Robert Van Draak toen deze in 1913 familiehoofd werd. Alfred was echter de enige Van Draak die de monarchie trouw bleef, want zelfs Robert maakte geen aanspraak op de troon.

In 1911 reeds trok Van Draak naar Frankrijk. Hier steunde hij de legitimisten, een politieke fractie die in het verleden steun verleende aan Johan I, de gevluchte Koning van Brunant en na het overlijden van Johan in 1894 oppositie voerde tegen het bewind van de liberale Pieter II. In 1913 waren de legitimisten het brein achter het Oktoberplot, een plan om Pieter II van de troon te stoten en te vervangen door prins Eugen. Alfred kwam op 14 oktober 1913 aan in Koningstad, Brunant nadat hij twee jaar in Frankrijk had verbleven en nauwe contacten onderhield met de legitimisten. Ongeveer een week na zijn aankomst in Frankrijk werd Pieter II vermoord en werd ook een moordaanslag gepleegd op president Stefanus Varne, maar deze overleefde zijn schotwonden. Enkele dagen nadien werd Alfred gearresteerd en ondervraag door de politie. Hij beweerde niks met de samenzwering te maken te hebben en eiste zijn onmiddellijke vrijlating.

De Libertaanse president Jon Udink schreef op 29 oktober een brief aan zijn Brunanter collega met de vraag of Alfred kon worden vrijgelaten. Een dag later was Van Draak op vrije voeten en verliet hij Brunant per schip.

BallingschapEdit

Alfred Van Draak 1

Vanuit Brunant verhuisde Van Draak naar Parijs. Hij spendeerde enkele maanden bij zijn schoonbroer Jaime van Bourbon, die door veel carlisten als rechtmatige koning van Frankrijk en Spanje werd beschouwd. Vlak voor de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog keerde Alfred terug naar Wikistad waar hij bij zijn zus Amélie verbleef, maar president Jon Udink, die nog om zijn vrijlating in Brunant vroeg, wilde niet dat Van Draak in Libertas verbleef. Alfred werd beleefd gevraagd om in ballingschap te gaan en niet terug te komen naar Libertas. De reden hiervoor was zijn mogelijke betrokkenheid bij het Oktoberplot en contacten met Jaime van Bourbon.

Het grootste deel van de Eerste Wereldoorlog bracht Alfred Van Draak door in Lovia. Hij woonde onder meer bij zijn stiefmoeder Hannah Rodinsky. Na de oorlog vestigde hij zich met zijn vrouw Elvira in Parijs, Frankrijk. In 1929 overleed zij en keerde Alfred terug naar Libertas.

Op 4 januari 1919, de dag na het overlijden van zijn oudere broer Robert, riep hij zichzelf uit tot regent van Libertas. Alfreds achterneef Robert (vanaf 1913 troonpretendent) was immers te jong aangezien hij de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt. Een jonge koning wordt tot zijn 16e levensjaar door een regent geholpen, die het land in in zijn naam bestuurt. Aangezien Alfred vanaf 1913 zijn oudere broer Robert als regent beschouwde − ook al maakte Robert geen claim om regent te zijn − volgde hij hem op in januari 1919. Nog geen twee maanden later, in maart 1919, bereikte Robert echter de leeftijd van 16 jaar en deelde Alfred mee dat hij niet langer regent van Libertas was. In de periode dat hij "regent" was, woonde Alfred met zijn vrouw in Parijs. Deze claim werd ook niet door de Libertaanse overheid als wettig erkend.

Laatste jarenEdit

Na zijn terugkeer naar Libertas woonde Alfred twee jaar in Civitas Libertas. Hij schreef onder meer zijn memoires en had contact met de Raad van Libertaanse Adel. Alfred had beloofd geen uitspraken meer te doen over de monarchie, maar bleef achter zijn standpunt staan dat zijn achterneef Robert de rechtmatige koning was. Hij mocht echter geen contact meer hebben met hem.

In 1931 werd in Spanje een republiek uitgeroepen en werd de constitutionele koning, Alfonso XIII uit het land verdreven. Alfreds schoonbroer Jacob vroeg aan alle Spaanse monarchisten om op te komen voor de legitieme en carlistische zaak. Ook Alfred verhuisde snel naar Madrid, maar hield zich op de achtergrond. Hij werd al snel teruggeroepen door zijn familie en door president Andreas Brandt. Alfred probeerde nadien om Brunant binnen te komen, maar werd de toegang geweigerd.

Vanaf dan woonde Alfred Van Draak in Parijs. Hij zou Libertas drie jaar later voor een laatste maal bezoeken. In 1935 verhuisde hij naar Rome en het jaar daarop schaarde hij zich achter een kleine groep carlisten die Alfonso XIII uitriepen tot rechtmatige koning. Alfonso was echter voorheen uit Spanje verdreven. Naar aanloop van de Tweede Wereldoorlog vluchtte Alfred Van Draak andermaal naar Lovia.

In Lovia huwde hij op latere leeftijd met de reeds driemaal getrouwde Francine Richmond. Het koppel vestigde zich op een boerderij in de staat Kings. Alfred Van Draak overleed in 1944.