Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
De geschiedenis van Libertas is het verhaal van een eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Het koninkrijk Libertas werd onafhankelijk in 1616 en werd omgevormd tot een republiek in 1859. Sinds 2012 is Libertas weer een monarchie. De geschiedenis van de eilandengroep dateert echter al van voor 1616 met een Romeinse provincie, de Espeekuuaanse Vikingen, de Engelse, Franse en Spaanse bezetters. De geschiedenis van Libertas wordt ook gekenmerkt door vele oorlogen en opstanden.

PrehistorieEdit

De Libertaanse eilandengroep vormde zo'n 10 000 jaar geleden één groot eiland dat zich afscheurde van Groot-Brittannië en het Europese vasteland. Omstreeks 8 000 v.C. scheurden aparte eilanden zoals Insula Prima, Nyttfronsey en Ysselaerden zich af van het hoofdeiland.

Het vroegste bewijs van menselijke activiteiten in Libertas is moeilijk te dateren, maar ongeveer 250 000 jaar geleden, voordat Libertas een eiland was, leefden nomadische jagers een tijdje rond de grotten van Sint-Hendrik nabij Civitas Libertas. Daar werd daar via jagersgebruiken gejaagd op mammoeten. Nadat Libertas een eiland werd, omstreeks 8 000 v.C. was er sprake van gevestigde gemeenschappen in de Neolithische periode. Dat wordt gekenmerkt door de bouw van rituele begraafplaatsen. In Wolfskerke, aan de voet van het Wikigebergte, ontdekte paleontoloog Viktor Berkhout de beenderen van diverse mensen. Het is de grootste archeologische site van Libertas.

In 1902, bij het bouwen van een boerderij op Insula Prima, werd een gouden torque van Ierse afkomst van meer dan 600 gram opgegraven. Op de hele eilandengroep werden in de 20e eeuw duizenden voorwerpen ontdekt. De grote en bekende collectie van 147 voorwerpen en werktuigen, opgegraven nabij Newport in 1972, werd in vele museums tentoongesteld. Het Natuurhistorisch Museum in Wikistad beschikt over de grootste collectie archeologische vondsten van de prehistorie.

Onder de RomeinenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
      1rightarrow Zie Provincia Libertae voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De oudste bronnen die het bestaan van de Romeinse Provincia Libertae bewijzen zijn de geschriften van Octavius Geleynsius Historicus uit 89 n.C., deze schrijft uitgebreid over zijn leven in Vici, de Romeinse nederzetting (en tevens hoofdstad van de Provincia) waarop Wikistad later gebouwd werd. De naam Wikistadt en later Wikistad is van deze Latijnse benaming voor wijken afgeleid.

De Romeinen hebben de eilanden waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus bevolkt. Vooral rijke Romeinen, mensen van de meest westelijk gelegen kolonies en legionairs zijn hier komen wonen, en hebben er voor gezorgd dat een groot deel van onze huidige bevolking van hen afstamt. Door de Romeinse kolonisatie is de oorspronkelijke bevolking en hun aandeel in de ontwikkeling van Libertas grotendeels verloren gegaan.

Vici was indertijd enkel een legerkampje van een Romeins legioen, maar groeide geleidelijk aan uit tot een oppidum. De kern lag waar nu de Oude Wijk ligt, maar vele villa's en boerderijen lagen verspreid over het hele gebied van de huidige Metropool Wikistad.

In het noorden van Libertas, ongeveer ter hoogte van het huidige Apud Maro, zijn zoutbedden uit de Romeinse tijd gevonden.

MiddeleeuwenEdit

Vroege middeleeuwenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Libertas maakte deel uit van het Gallo-Romeinse Rijk dat het laatste westelijke Romeinse gezag vertoonde. Het gebied werd zonder Libertas ook wel het Domein van Soissons genoemd.

Aegidius, de heerser van dat gebied, bleef tot aan zijn dood over de streek rond de rivier de Loire in Frankrijk regeren, maar ook over Libertas. Na zijn dood nam Syagrius de plaats over als heerser, maar die was niet in staat om de grenzen van het uitgestrekte gebied te verdedigen en zeker niet de invallende Franken van Clovis, de zoon van Childerik die stierf in 481. Clovis maakte voortdurende oorlog tegen Syagrius, en uiteindelijk viel hij de huidige Esdoornheuvels binnen in 484 en veroverde snel heel Libertas. Twee jaar later werd de rest van Soissons door een gevecht overgenomen door de Frankische koning.

Late middeleeuwenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Libertas en Wikistadt begonnen klein, als een onbereikbaar eilandengroepje, maar in de middeleeuwen groeide het uit tot een belangrijk handelspunt en een haven gericht op reizen naar het westen. Ook nu nog is Wikistad een goed bereikbaar eiland met een stabiele, maar steeds groeiende economie.

Nog voor de val van het Romeinse Rijk raakte de kolonie in verval. De daar gelegerde legioensoldaten begonnen er een extensieve landbouweconomie. Eeuwenlang bleef het inwonersaantal zeer laag en waren de contacten met de rest van de wereld schaars. Enkel uit de Lage Landen bleven er handelsschepen en reizigers komen. In de negende eeuw was zo'n 60% van de bevolking van Nederlandse origine. Ook Spanjaarden en Britten immigreerden in grote getale. In 1200 waren er zo'n 1350 inwoners, volgens de Liber Wikistadt, een dertiende-eeuws boek van de Libertaanse schrijver Decius Neyes over cultuur en tradities en met statistische gegevens.

Ook toen al was de vrijheid heel belangrijk voor de Libertanen. Zo schreef Decius Neyes:

Wat de vryheidt der Libertanen aangaade, deeze ist zeer belankryk voor de Libertanen. Elk ieder eist zyn eigen goedren en gedachtengoede. Dit is al sinds vroegre tyden ende zal nogh lange tyden voort duuren.

Emigratie en bezettingEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Wikistad (toen als Wikistadt geschreven door de Nederlanders en als Viquistia door de lokale bevolking) bloeide op cultureel en economisch vlak. Maar dit was van korte duur. Rond de veertiende en vijftiende eeuw hadden de Britten een handelsverbod met Wikistad ingevoerd. Alleen de Nederlanden durfden dit met de voeten te treden en bleven smokkelen.

In juni 1509 ondernam Groot Brittannië een poging om Wikistadt te veroveren. Dit mislukt, volgens de kolonisten door hun moed, volgens de Britten door het slechte weer. De bevolking van het huidige Libertas hebben hier wel zwaar onder geleden en het bevolkingsaantal zou volgens schattingen tot onder de 1500 gedaald zijn.

Net in deze korte periode van zwakheid proberen de Fransen Wikistadt te veroveren. Dat lukt ze ook, na een redelijke geweldloze strijd. De Fransen bleven gematigd en drongen weinig op. Ook de Franse immigratie bleef beperkt. De bevolking van Libertas die nog steeds erg op hun vrijheid gesteld was, had betrekkelijk weinig last van de Franse overheersing en duldde hun bestuur.

OnafhankelijkheidsoorlogEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Ondanks de lakse Franse heerschappij groeide de ontevredenheid onder de kolonisten na enige tijd. De kolonisten wilden vrije handel en recht op hun eigen taal, (een mengeling van Nederlandse dialecten met invloeden van Engels, Frans en Latijn) als officiële taal. Deze taal wordt nu door etymologen Oud-Libertaans of Fittorianes geheten.

In 1606 ondernam het volk een staatsgreep onder leiding van volksleider Rob Lievertas. Tien december van dat jaar staat bekend als dé dag waarop voor de vrijheid gestreden werd. Doordat Libertas zelf geen leger had, vochten boeren, ambachtslui en arbeiders voor het vaderland in losse milities. Vanuit Wikistadt viel men de Franse troepen aan, die zich aan de haven bevonden. De strijd duurde ongeveer 7 maanden en er sneuvelden vele Libertanen. Aan Franse zijde overleden er ongeveer 200 meer. Ondanks de terugtrekking van de Franse troepen was de strijd nog niet over. In 1614 kwamen ze terug met een grote vloot. In een mum van tijd was het hele land opnieuw veroverd. Deze herinname was bloedig verlopen en honderden Libertanen hebben hem niet overleefd. Vermoed wordt dat het inwonerstal dan op zijn laagst was.

Maar de Libertanen bleven niet bij de pakken zitten en richtten een nieuwe militie op. Aan de hand van guerrillatechnieken werden de Fransen snel afgeschrikt. In 1616 kwam het tot een gewapend conflict aan de rand van de stad. Hierbij wonnen de Libertanen heroïsch en vertrokken de Fransen alweer. 24 maart 1616 staat nu bekend als de dag waarop Libertas onafhankelijk werd.

Klein maar vrijEdit

RobertijnenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Bestand:Monogram Dimitrius.png
Fresco

Een fresco van een engel met het hoofd van Alexander van Vryheidt.

Als koninkrijkje bleef het land, dat door de inwoners: Vryheidt of Libertas werd genoemd, betrekkelijk klein.

De inwoners hokten vooral samen in de Oude Wijk, die toen het centrum van Wikistadt vormde, en omliggende wijken. Koningen verbleven vaak in villa's, ter hoogte van de huidige Villawijk en Civitas Libertas.

Gedurende lange periode bleef het landje onaangeroerd door buitenstaanders. De economie steeg naar gelang de negentiende eeuw naderde toch wel wel, en ook het aantal inwoners klom naar de 2000 à 2500. In deze tijden waren het de volgende koningen die regeerden:

Het land werd dus geregeerd door vijf geslachten, die nauw met elkaar verwant waren door huwelijkspolitiek. Deze geslachten waren Lievertas, din Libertate, Dimitrius, Martinus en Rubeus. De nakomelingen van deze geslachten bestaan nog steeds en zitten zelfs in de huidige regering. Deze vijf families zijn: Libertatis, Alexandru, Neyt, Van der Putte en Geleyns. Ze worden nu de Grote Vijf genoemd en zijn de meest invloedrijke families van het land.

PrinsenoorlogEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

AlexandrijnenEdit

Alexander IEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Alexander IIEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Robert IVEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Alexander IIIEdit

In 1772 overleed Robert IV. Zijn oudste zoon Alexander volgde hem op als Alexander III. De nieuwe koning slaagde er niet in om de successen van zijn voorgangers verder te zetten. Alexanders moeder Isabella van Cordóba wilde haar zoon aan een partner helpen, maar nooit werd een ideale vrouw gevonden. Na het overlijden van haar man keerde koningin Isabella terug naar Spanje. Geruchten deden de ronde Alexander onvruchtbaar was en bovendien niet het kind van koning Robert was, maar een bastaard uit een buitenechtelijke relatie van Isabella.

Alexander III was nog geen 30 jaar toen hij de troon besteeg en was grotendeels ongeïnteresseerd in politiek. Hij liet dan ook Christian Neyt, door zijn vader als eerste minister benoemd, verantwoordelijk voor het staatsbestuur. De staatsuitgaven onder koning Alexander waren torenhoog, mede door de hervormingen van de Koninklijke Landmacht door staatsman Joseph Lievertas. De koning zond diverse diplomaten naar Groot-Brittannië, Pruisen, de Nederlanden en Oostenrijk, de voornaamste handelspartners en bondgenoten van Libertas. Het bewind van Alexander III wordt ook als absolutistisch bestempeld; hij schafte onder meer de Grote Kamer af om meer macht toe te eigenen. Vanaf 1780 nam het aantal kleine opstanden tegen de koning toe. De koning had geen goede relatie met voormalig legeraanvoerder Adolphe Weerdt en verbande hem naar Frankrijk.

In 1785 moest Alexander III de Augustusrevolutie onderdrukken. Dit is de benaming voor een opstand na het overlijden van prins Karel door zijn verre familielid Ernst Lievertas die een kans zag om zichzelf de kroon toe te eigenen. In de slag bij Nieuwputten versloeg de Koninklijke Landmacht het leger van Lievertas dat werd aangevoerd door Moritz Spiegel. De koning zelf was niet aanwezig op het slagveld aangezien hij nooit een militaire opleiding had genoten. Hij schakelde de hulp in van Johannes Van Vliet en Joseph Lievertas. Deze laatste benoemde hij nadien tot Maarschalk van de Landmacht.

Na de uitbraak van de Franse Revolutie matigde Alexander III zijn bewind. Hij verlaagde belastingen. Naar het einde van zijn leven toe werd de koning zieker en stelde hij meer raadgevers aan. Hij wilde zich niet bemoeien met de oorlogen op continentaal Europa en hield Libertas neutraal gedurende de vele conflicten. De koning was vooral bezig met zijn opvolging. Hij had immers geen nakomelingen.

De lange 19e eeuwEdit

TroonsopvolgingEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Martin IEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Dimitrius IEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

RubeussenEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

RevolutieEdit

Tijdens de jaren '50 van de 19e eeuw beleefde Libertas een woelige periode. Met het overlijden van Dimitrius I besteeg diens jonge zoon Rubeus I de troon. In de ongeveer tien jaren van zijn beleid veranderde Libertas van een zeer liberale staat naar een absolutistisch bewind. In deze periode kwamen republikeinse bewegingen in opstand en protesten waren geen zeldzaam straatbeeld in Wikistad. Onofficieel werd Joseph Boskerk beschouwd als de leider van een grote republikeinse fractie. Het was echter de buitenlander James Redington die op 25 februari 1959 de koning om het leven bracht in Wikistad. De nog jongere Rubeus II werd tot Koning van Libertas gekroond. Het huwelijk van Rubeus II met Charlotte Van Neyt vond plaats iets meer dan een week voor de dood van zijn vader.

Zowel republikeinen, anti-monarchisten als liberalen zagen een kans om aan de macht te komen in 1859. In het Frans Theater in de Oude Wijk kwamen Boskerk en zijn voornaamste aanhangers wekelijks bijeen om een nieuwe staat uit te werken. Op 10 november 1859 tekenden diverse leden van het Parlement een besluit waarbij de koning zou aftreden. Sommige politici eisten zijn verbanning en enkelingen zijn dood. De Libertaanse tak van de familie Van Draak zou vanaf dan in Muntegu verblijven. Het martinisme was ook een sterke politieke stroming vanaf deze tijd.

Joseph Boskerk werd op die dag in november als president benoemd van de pas opgerichte Libertaanse Republiek. Tot 31 januari 1860 was hij staatshoofd en regeringsleider en in die tijd wordt hij gezien als de grondlegger van het moderne Libertas. In 1860 werden de eerste verkiezingen voor het Parlement met een cijnskiesrecht gehouden en het land werd gerestaureerd en hervormd. Politici zoals Frederick Van BylandtPieter WesterhofJacob Veltman en Hendrik Bosch probeerden het land te besturen in die woelige periode. Enkelingen zoals Charles Chaudoir en Joseph Gamond bleven de monarchie trouw.

De Libertaanse Revolutie verwijst zowel naar de chaotische periode die de staat Libertas kende in de jaren '50 als de politieke hervorming van Libertas door de monarchie te vervangen door een republiek.

Na de revolutieEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

De korte 20e eeuwEdit

D-Day

Jonge Libertanen aan de Normandische kust op D-Day

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Libertas volledig neutraal. Het lag te ver van het Europese vasteland om betrokken te geraken. Maar ondanks al dit heeft het Verenigd Koninkrijk wel getracht van het tumult in Europa gebruik te maken om Libertas te veroveren. Op 19 mei 1916 stuurde het VK een vloot en 2 oorlogsvliegtuigen. Door het slechte weer liep deze actie op een totaal fiasco uit voor de Britten; de twee vliegtuigen hadden hun vloot namelijk meegebombardeerd, en dat terwijl de bommen amper in de buurt van Libertas waren gekomen.

Ook bij de Tweede Wereldoorlog wou Libertas neutraal blijven, maar vele jonge Libertanen wouden zelf gaan meevechten aan de zijde van de geallieerden. Enkele honderden mannen vertrokken naar Engeland vanwaar ze mee zouden doen aan de beruchte D-Day.

In 1948 onderging Libertas haar grootste staatshervorming. Het totaal aantal gemeenten werd teruggebracht tot 21 en voor het eerst was niet de president, maar de eerste minister de belangrijkste politicus van het land. Uiteindelijk zou de functie van president uitdoven tot een louter ceremoniële functie.

Andere ingrijpende veranderingen waren onder andere de invoering van de Libertaanse moneta in 1959.

HedenEdit

Na de wereldoorlogen keerde de rust terug in Libertas. De bevolking en vooral de economie groeide sterk. De politiek was ook redelijk stabiel, al bleef de behoefte aan een echte leider.

De opkomst van wereldmachten als de Verenigde Staten beknotten de Libertaanse macht en positie in de wereld. Maar dankzij de grote handelspartners België en Nederland kreeg Libertas meer bekendheid onder de gewone Europese burgers en werden er voor het eerst reizen gepland naar deze eilandengroep.

Na vele jaren van rust en economische groei stelde Robin Libertatis voor in de Senaat der Libertanen om eindelijk een sterke leider te kiezen. De Senaat was een zwak orgaan gebleken en had volledig afgedaan. Met een mooie meerderheid werd het voorstel goedbevonden in een peiling. Bij een eerste officiële stemming in 2007 geraakte het alweer goedgekeurd, maar met een iets kleinere meerderheid. Bij de tweede en laatste stemming werd het tenslotte, onder invloed van berucht senator Waerth afgewezen[1]. Verslagen waren Robin Libertatis en compagnon DimiTalen niet. Ze pleegden een vredevolle staatsgreep en verklaarden Libertas als het ware opnieuw onafhankelijk. Met de steun van het volk slaagden ze erin een staatshervorming door te voeren en als het ware de Tweede Republiek te stichten. Het toeval wil dat deze herstichting ook op 24 maart plaatsnam.

Sinds 24 maart 2007 is Robin Libertatis tijdelijk president en Dimitri Neyt vicepresident. Ze planden samen met enkele nieuwe burgers democratische verkiezingen en op 1 juni 2007 werden ze officieel voor 1 jaar verkozen.[2] Eerste Minister werd Ruben Geleyns, en andere ministers waren Alexandru, Martijn Van der Putten, Joeri Van der Sype, Ingmar Vansieleghem, Fatih G. en Arthur Jefferson.

Op 29 april van dat jaar kreeg Libertas plots een gigantische boost. De economie is op die dag alleen met meer dan 100% gestegen. Sinds die dag is de situatie niet veel veranderd en blijft het aantal bedrijven, winkels en organisaties groeien. Rond de Europese examenperiode kalmeerde dit alweer, en zeker toen Ruben Geleyns, Dimitri Neyt of Alexandru wegbleven.

Enkele belangrijke evenementen die het jaar 2007 tekenden, waren de beruchte Zaak Santos, waarin twee toppolitici en zakenlui elkaar bestreden voor het al-dan-niet gerechtvaardigde monopolierecht van Santos IIC. Later dat jaar, in de maand oktober, vond de Economische Omwenteling plaats. In december kwam het tot de grote decembercrisis, die het donkerste tijdperk in de Libertaanse geschiedenis sinds lange tijd, aankondigde. Een Raad der Wijzen (Maarten, Alexandru, Martijn) herstelde het land in bepaalde mate en startte nieuwe verkiezingen. Die werden uiteindelijk door Lijst O gewonnen en Martijn Van der Putten werd president en Dimitri Neyt vicepresident. Alexandru en Maarten Michels verlieten het land, definitief naar eigen zeggen.

In de periode van juli 2008 tot februari 2009 had Libertas last met een aanhoudende economische, politieke crisis. De toenmalige (interim-)president Tahrim Veltman wordt vaak als schuldige aangewezen.

Na een protest van Greenday2, werden er eindelijk weer nieuwe verkiezingen georganiseerd. Greenday2, Jillids Tingen en Ben Opať werden respectievelijk president, eerste minister en vicepresident.

Vlak na deze verkiezingen wilden twee gebieden zich onafhankelijk verklaren, Newport en Nýttfrón, dit deden ze doormiddel van een pact. Op 2 juni 2009 werd Newport echter weer herenigd met Libertas, Nýttfrón volgde een maand later.

Dimitri hr. Neyt wilde de staat hervormen, en startte daarom de parlementsverkiezingen.

Referenties Edit

  1. Zie Wikipedia.
  2. Zie de officiële uitslag.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.